free html5 templates

NOTOGRAFISKA

När Notografiska skulle bygga ny hemsida fick jag ta bilderna. Notsättning är ett gammalt hantverk som, trots digitala verktyg, fortfarande är ett långsamt och nogrannt arbete. Det här är en helt annan typ av berättande, det är berättelsen om ett levande kulturarv.

www.notografiska.se 

Alla bilder tillhör Ulf Tjärnström - All Rights Reserved